जथाभावि फोहोर नफालौँ, गाउपालिका स्वच्छ, सफा र सुन्दर राखौँ ।, गाउपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर दस्तुर समयमानै बुझाई जरीबाना बाट बचौँ ।, सडक अवरोध हुनेगरी निर्माण सामाग्री नराखौँ ।, ढलमा अनावश्यक फोहोर नफालौँ, ढललाई बन्द हुन नदिऊँ ।, पाल्तु कुकुरहरु सडकमा नछोडौँ, घरमा नै बाँधेर राखी रेविज विरुद्धको खोप लगाऔँ । , सडक चोकमा होडिङ्गवोर्ड, साईनवोर्ड, व्यानर राख्दा गाउपालिका सँग पूर्व स्वीकृत लिएर मात्र राखौँ । , उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दा गाउपालिकाबाट सिफारिस लिएर मात्र संचालन गरौँ । , व्यवसाय संचालन भएपछि गाउपालिकामा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरि प्रमाण पत्र लिऔँ । , अखाद्य, मिसावटयूक्त खाद्य सामाग्रीहरुको विक्री वितरण तथा प्रयोग नगरौँ । , जन्म, मृत्यू, बसाईसराई, विवाह, सम्बन्धविच्छेद जस्ता घटना घटेको ३५ दिन भित्रै दर्ता गरि जरिवाना बाट बचौँ । , छतको पानि सडकमा सोझै नझारौँ ।, सडक अधिकार क्षेत्रको लागि घर अगाडि छोडिएको भागमा सेफ्टीट्याङ्की लगाएत कुनै पनि संरचना निर्माण नगरौँ ।, नगरक्षेत्र भित्र जग्गा प्लानिङ्ग गर्दा गाउपालिकाको पूर्व स्वीकृत लिऔँ । , घरनक्शा पास गरि ईजाजन पत्र लिएर मात्र निर्माण कार्य गरौँ । , गाउपालिका क्षेत्रबाट निकृष्ट बालश्रम उन्मूलन कार्यमा सहयोग गरौँ । , सुख्खा मौसममा आगलागिको डर बढी हुने भएकोले आगोजन्य सामग्रीको प्रयोगमा सावधानि अपनाऔँ ।

विषयगत क्षेत्रमा बजट तथा कार्यक्रम - खाने पानी तथा सरसफाई कार्यक्रम-

* ४० लाख रिंग र २० लाख पिन सिटमा

* पोखरी मरम्मत DPR-१० लाख

* कलम्यट निर्माण तथा होम पाईप खरीद -४० लाख

* मैचिग फन्ड - २० लाख

* मरम्मत सम्भार कोष - १७ लाख

* विषद व्यवस्थापक - २ लाख

* आवधिक योजना - ५ लाख

* मरम्मत सम्भार कोष - १७ लाख

* सावँजनिक सुनुवाई - १० लाख

* खेलकुद - १० लाख

*अवलोकन भ्रमण - ३ लाख

* कक्षा १ देखि अंग्रेज़ी माध्यम पढाई र तालिम - १५ लाख

* वृक्षारोपण कार्यक्रम -२ लाख

* विविध -१० लाख

* सुचना अभिलेखीकरण- २ लाख

* उज्यालो कार्यक्रम - १५ लाख

* गाउँ स्तरीय एकीकृत सम्पति- २ लाख

* बाटो मरम्मत सम्भार र स्तोरन्नती - ३५ लाख

* सिंचाई - २ लाख

* शस्त्र बेश कैम्पमा कार्य - १ लाख

* जनपत मन्दिर निर्माण -१ लाख

* जलवायु परिवर्तन - २ लाख

* स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम - १ लाख ५० हजार

 

आर्थिक वर्ष: