जथाभावि फोहोर नफालौँ, गाउपालिका स्वच्छ, सफा र सुन्दर राखौँ ।, गाउपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर दस्तुर समयमानै बुझाई जरीबाना बाट बचौँ ।, सडक अवरोध हुनेगरी निर्माण सामाग्री नराखौँ ।, ढलमा अनावश्यक फोहोर नफालौँ, ढललाई बन्द हुन नदिऊँ ।, पाल्तु कुकुरहरु सडकमा नछोडौँ, घरमा नै बाँधेर राखी रेविज विरुद्धको खोप लगाऔँ । , सडक चोकमा होडिङ्गवोर्ड, साईनवोर्ड, व्यानर राख्दा गाउपालिका सँग पूर्व स्वीकृत लिएर मात्र राखौँ । , उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दा गाउपालिकाबाट सिफारिस लिएर मात्र संचालन गरौँ । , व्यवसाय संचालन भएपछि गाउपालिकामा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरि प्रमाण पत्र लिऔँ । , अखाद्य, मिसावटयूक्त खाद्य सामाग्रीहरुको विक्री वितरण तथा प्रयोग नगरौँ । , जन्म, मृत्यू, बसाईसराई, विवाह, सम्बन्धविच्छेद जस्ता घटना घटेको ३५ दिन भित्रै दर्ता गरि जरिवाना बाट बचौँ । , छतको पानि सडकमा सोझै नझारौँ ।, सडक अधिकार क्षेत्रको लागि घर अगाडि छोडिएको भागमा सेफ्टीट्याङ्की लगाएत कुनै पनि संरचना निर्माण नगरौँ ।, नगरक्षेत्र भित्र जग्गा प्लानिङ्ग गर्दा गाउपालिकाको पूर्व स्वीकृत लिऔँ । , घरनक्शा पास गरि ईजाजन पत्र लिएर मात्र निर्माण कार्य गरौँ । , गाउपालिका क्षेत्रबाट निकृष्ट बालश्रम उन्मूलन कार्यमा सहयोग गरौँ । , सुख्खा मौसममा आगलागिको डर बढी हुने भएकोले आगोजन्य सामग्रीको प्रयोगमा सावधानि अपनाऔँ ।

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तेश्रो त्रैमासिक वडा नं. १ देखि ६ सम्म 2079-080 ७९/८० Friday, February 9, 2024 - 11:53 PDF icon तेश्रो त्रैमासिक वडा नं. १_2079-080.pdf, PDF icon तेश्रो त्रैमासिक वडा नं. २_2079-080.pdf, PDF icon तेश्रो त्रैमासिक वडा नं. ३_2079-080.pdf, PDF icon तेश्रो त्रैमासिक वडा नं. ४_2079-080.pdf, PDF icon तेश्रो त्रैमासिक वडा नं. ५_2079-080.pdf, PDF icon तेश्रो त्रैमासिक वडा नं. ६_2079-080.pdf
दोश्रो त्रैमासिक वडा नं. १ देखि ६ सम्म 2079-080 ७९/८० Friday, February 9, 2024 - 11:50 PDF icon दोश्रो त्रैमासिक वडा नं. १_2079-080.pdf, PDF icon दोश्रो त्रैमासिक वडा नं. २_2079-080.pdf, PDF icon दोश्रो त्रैमासिक वडा नं. ३_2079-080.pdf, PDF icon दोश्रो त्रैमासिक वडा नं. ४_2079-080.pdf, PDF icon दोश्रो त्रैमासिक वडा नं. ५_2079-080.pdf, PDF icon दोश्रो त्रैमासिक वडा नं. ६_2079-080.pdf
प्रथम त्रैमासिक वडा नं. ६_2079-080 ७९/८० Friday, February 9, 2024 - 11:47 PDF icon प्रथम त्रैमासिक वडा नं. ६_2079-080.pdf
प्रथम त्रैमासिक वडा नं. ५_2079-080 ७९/८० Friday, February 9, 2024 - 11:47 PDF icon प्रथम त्रैमासिक वडा नं. ५_2079-080.pdf
प्रथम त्रैमासिक वडा नं. ४_2079-080 ७९/८० Friday, February 9, 2024 - 11:46 PDF icon प्रथम त्रैमासिक वडा नं. ४_2079-080.pdf
प्रथम त्रैमासिक वडा नं. ३_2079-080 ७९/८० Friday, February 9, 2024 - 11:45 PDF icon प्रथम त्रैमासिक वडा नं. ३_2079-080.pdf
प्रथम त्रैमासिक वडा नं. २_2079-080 ७९/८० Friday, February 9, 2024 - 11:44 PDF icon प्रथम त्रैमासिक वडा नं. २_2079-080.pdf
प्रथम त्रैमासिक वडा नं. १_2079-080 ७९/८० Friday, February 9, 2024 - 11:43 PDF icon प्रथम त्रैमासिक वडा नं. १_2079-080.pdf
वडा नं. ६ को चौथो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ०७८/७९ Sunday, January 29, 2023 - 13:57 PDF icon वडा नं. ६ को चौथो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली.pdf
वडा नं. ५ को चौथो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ०७८/७९ Sunday, January 29, 2023 - 13:56 PDF icon वडा नं. ५ को चौथो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली.pdf

Pages