जथाभावि फोहोर नफालौँ, गाउपालिका स्वच्छ, सफा र सुन्दर राखौँ ।, गाउपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर दस्तुर समयमानै बुझाई जरीबाना बाट बचौँ ।, सडक अवरोध हुनेगरी निर्माण सामाग्री नराखौँ ।, ढलमा अनावश्यक फोहोर नफालौँ, ढललाई बन्द हुन नदिऊँ ।, पाल्तु कुकुरहरु सडकमा नछोडौँ, घरमा नै बाँधेर राखी रेविज विरुद्धको खोप लगाऔँ । , सडक चोकमा होडिङ्गवोर्ड, साईनवोर्ड, व्यानर राख्दा गाउपालिका सँग पूर्व स्वीकृत लिएर मात्र राखौँ । , उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दा गाउपालिकाबाट सिफारिस लिएर मात्र संचालन गरौँ । , व्यवसाय संचालन भएपछि गाउपालिकामा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरि प्रमाण पत्र लिऔँ । , अखाद्य, मिसावटयूक्त खाद्य सामाग्रीहरुको विक्री वितरण तथा प्रयोग नगरौँ । , जन्म, मृत्यू, बसाईसराई, विवाह, सम्बन्धविच्छेद जस्ता घटना घटेको ३५ दिन भित्रै दर्ता गरि जरिवाना बाट बचौँ । , छतको पानि सडकमा सोझै नझारौँ ।, सडक अधिकार क्षेत्रको लागि घर अगाडि छोडिएको भागमा सेफ्टीट्याङ्की लगाएत कुनै पनि संरचना निर्माण नगरौँ ।, नगरक्षेत्र भित्र जग्गा प्लानिङ्ग गर्दा गाउपालिकाको पूर्व स्वीकृत लिऔँ । , घरनक्शा पास गरि ईजाजन पत्र लिएर मात्र निर्माण कार्य गरौँ । , गाउपालिका क्षेत्रबाट निकृष्ट बालश्रम उन्मूलन कार्यमा सहयोग गरौँ । , सुख्खा मौसममा आगलागिको डर बढी हुने भएकोले आगोजन्य सामग्रीको प्रयोगमा सावधानि अपनाऔँ ।

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँसभामा वजेट पेश भएको विवरण ।

७७/७८ 07/06/2021 - 15:58

पाँचौ गाउँ सभा तयारी तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा |

७७/७८ 06/11/2021 - 20:50 PDF icon CCF_000006.pdf

एकडारा गाउँपालिकाको आ. व. २०७७/०७८ को गाउँसभाबाट स्वीकृत योजनाहरु

७७/७८ 11/29/2020 - 15:38 PDF icon आ. व. २०७७-०७८.pdf

गाउँसभामा पेश भएको बजेट विवरण

७६/७७ 07/03/2020 - 17:05

आय ब्यायको बिबरण

७६/७७ 03/18/2020 - 12:37 PDF icon आय-व्ययको-विवरण.pdf

आय व्य्यको विवरण

७६/७७ 02/25/2020 - 17:47 PDF icon SuTRA__ आम्दानी र खर्च.pdf

Red book of ekdara rural municipality

७६/७७ 02/25/2020 - 17:40 PDF icon SuTRA __ संचित कोषबाट बिनियोजन हुने अनुमानको खर्च शिर्षकगत र श्रोतगत बिबरण.pdf

एकडारा गाउँपालिकाको आ.व. ०७४/०७५ को बजेट वव्तव्य

७५/७६ 08/09/2018 - 14:38 PDF icon Scan d 1.pdf, PDF icon Scan d2.pdf, PDF icon Scan d3.pdf, PDF icon Scan d4.pdf, PDF icon Scan d5.pdf, PDF icon Scan d6.pdf, PDF icon Scan d7.pdf, PDF icon Scan d8.pdf, PDF icon Scan d9.pdf

एकडारा गाउँपालिकाको सावँजनिक सुनवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन, मिती २०७५/३/२८

७४/७५ 07/14/2018 - 10:56

बजट कार्यक्रम

७४/७५ 07/13/2018 - 15:33

Pages